Bo i småstad

Västra Bökhult, väster om Älmhult, är en helt ny stadsdel norr om befintliga Paradiset. Området ligger heller inte så långt från ett annat paradis – Bökhults badplats. Samtidigt nära centrum. Med olika gång- och cykelstråk knyts området ihop. Med cykel tar det endast 10 minuter in till centrum. Arbetet med vägar och GC-leder är under arbete just nu.

Detaljer