Östra Göinge – Osby Demensförening på utfärd

Den 25 maj var demensföreningen på utfärd och hade turligt nog vädergudarna med sig. Målet var Alnarps rehabiliteringsträdgård och dess användning. Verksamheten i dess nuvarande form i trädgården startade 2002 och bygger på landskapsarkitektur, miljöpsykologiska teorier och medicinska rehabiliteringsprinciper. När det exempelvis gäller människor med demenssjukdomar sker detta i samarbete med minneskliniken i Malmö som…

Detaljer

Pengar till våra föreningar

Sexton projekt hos föreningar och organisationer i Osby och Östra Göinge får nu finansiering inom ramen för vårens utdelningsomgång från Sparbanken Skånes ägarstiftelser. Stiftelserna delar två gånger om året ut projektstöd – det sker enligt sparbanksmodellen där vinst från banken återinvesteras i det lokala samhället. Bland projekten som får medel märks Osby Konståkningsklubb som får…

Detaljer