Samverkan för återbruk

”Samverkan för återbruk” Projektet som lyckades och ständigt återbrukas ”Samverkan för Återbruk” startade som ett projekt under Socialförvaltningen i Älmhults kommun i mars 2014. Då var Ranja Runesson projektledare. I dag är projektet permanent och Ranja är samordnare för Återbruket, som engagerar 17 personer. En del av dessa befinner sig långt från den ordinarie arbetsmarknaden.

Detaljer