NANA på besök

NANA är ett nystartat projekt som vänder sig till nyanlända akademiker och företag/näringsliv. De erbjuder kompetenshöjande insatser i syfte att skapa ett win-winläge för både nyanlända akademiker och näringslivet. Samordnare är Michael Engleson som uppmärksammat Espresso reklambyrås integrationsarbete och på grund av detta ville dela erfarenheter i Osby.