Göinge Näringslivs nya liv

För drygt ett halvår sen, så fanns det osäkerhet kring Göinge Näringslivs framtid. Föreningen som bildades vid millenniet tvingades till en paus där då även tjänsten som verksamhetsledare togs bort av ekonomiska skäl. Efter flera möten där verksamheten diskuterades och medlemmarna fick säga sitt, så framgick det tydligt att behov och intresse för en fortsättning…

Detaljer

Mycket har gjorts och mer ska göras

”Vi vill bli landets bästa verksamhet för personer med funktionsnedsättning.” I Östra Göinge arbetar personalen inom den dagliga verksamheten ständigt för att göra förbättringar för sina deltagare. Man jobbar för att öka deltagarnas delaktighet, självbestämmande och inflytande. Onsdagen den 25 oktober är det öppet hus mellan klockan 10.00 och 18.00. Då är alla som vill veta…

Detaljer