OTM siktar framåt med ny generation vid ratten

Åkerier som kan rycka ut med kort varsel tillhör inte vanligheterna. OTM i Osby har satsat på att kunna ta akuta körningar, något som visat sig vara ett fungerande koncept i en bransch med hög konkurrens och dålig lönsamhet.  Efter snart 30 år i branschen håller VD Kjell Sörensson på att lämna över företaget till sonen Tim men kommer att finnas kvar med ett ben i verksamheten i flera år till.

Detaljer

Krafttag för centrum

Det har alltid funnits en naturlig omsättning inom näringslivet, förklarar Paul Phillips (Näringslivsstrateg inom Osby kommun). När det gäller handel i Osby centrum så finns butiker som växer och expanderar, butiker som står inför generationsskiften och butiker som står inför stora utmaningar med ökad konkurrens från e-handel och stora köpcentra. Så förutsättningarna skiljer sig åt från en butik till en annan.

Detaljer