Luther med nya toner

Höstens stora och öppna körprojekt i Osby pastorat innehåller helt nykomponerad musik av Bernt-Ove Kroon och Bengt Almfjord. Med anledning av Luther-jubiléumsåret 2017 har tonsättningarna kommit till. Luther har skrivit många psalmtexter som är förvånande aktuella för nutidsmänniskan och lätta att ta till sig.