Lyckat återvinningskoncept för ÖGRAB

Svunna är de tider då deponibergen växte på avfallsanläggningarna runt om i Sverige. Ett allt större miljö- och återvinningstänk har genomsyrat avfallshanteringen, vilket även Östra Göinges och Osbys invånare fått uppleva. Ögrabs VD sedan tre år, Peter Johansson och hans personal har arbetat hårt med att få ännu bättre ordning på de båda kommunernas sopsortering. På så sätt har bl.a. brännbart sopavfall minskat med nästan 1000 ton de senaste åren.

Detaljer