Krafttag för centrum

Det har alltid funnits en naturlig omsättning inom näringslivet, förklarar Paul Phillips (Näringslivsstrateg inom Osby kommun). När det gäller handel i Osby centrum så finns butiker som växer och expanderar, butiker som står inför generationsskiften och butiker som står inför stora utmaningar med ökad konkurrens från e-handel och stora köpcentra. Så förutsättningarna skiljer sig åt…

Detaljer