Vi tar ställning

Kommer ni ihåg IKEA  och deras slogan ”Inte för de rika men för de kloka”? Det är ett sätt att ta ställning. Att positionera sig som det kloka valet. Det är nog inte många som inte vill tillhöra den målgruppen. Vi tar alla ställning på ett eller annat sätt. Vi vill tillhöra det goda, det…

Detaljer