Göinge Träningscenter öppnar ny anläggning

dag kommunicerar många träningsanläggningar på landsbygden med människor som redan kan träning och som har lätt att förstå hur man ska träna. De anläggningar som finns på mindre orter erbjuder dessutom ofta sämre standard där även utbudet är mer begränsat än vad träningsanläggningar i större städer erbjuder sina medlemmar. Göinge Träningscenter har som mål att erbjuda något betydligt mer personlig i den nya premium-anläggning som kommer att öppna i Sibbhult i början av 2018.

Detaljer