Varvat Vättern 40 gånger

I ett tidigare nummer berättade vi om ett gäng cyklister som alla tränade för att genomföra Vätternrundan. En sträcka på 30 mil sittande på en minimal sadel under mycket lång tid. För några var det första gången. Andra har rundat Vättern flera gånger. En av dem har nu gjort det 40 gånger. Bo Axelsson från Osby tillhör nu en krympande skara veteraner som kört 40 varv.*

Detaljer

Stort intresse för kunddag

Olsson & Ekberg är ett företag i Osby som varit igång i 17 år. Därmed börjar de tillhöra en etablerad skara företag med erfarenheter från konjunkturens upp- och nedgångar. Affärsidén har hela tiden varit färg även om man med åren hittat nischer som utvecklat företaget. Huvudnäringen är att förse ett antal kunder med färg till bilar. Gäller både personbilar och lastbilar. Då kan ju vem som helst räkna ut att fordonsbranschens problemår även skapat konsekvenser ute hos underleverantörer som exempelvis Olsson & Ekberg.

Detaljer

Anfall på Skansen

Den 13-14 maj blir det full aktivitet i Sibbarps Skans strax söder om Osby. Skansen är ett fantastiskt naturområde omgärdat av Helge å på ena sidan och Osbysjön på den andra. Skansen ligger på en höjd och består av en underskön bokskog som nu påbörjat knoppningen. Men denna helg är det en helt annan dramatik som utspelas här. Enligt historieböckerna så jubilerar Sibbarps Skans med respektfulla 400 år 2011. Den uppfördes till Kalmarkriget 1611 men är kanske mest känd för sin roll under Snapphanekrigen. 1657 stupade här den danske översten Knud Ulfeld i en strid med svenska dragoner, som var på väg norrut mot Svenska gränsen. En av många händelser, men av vissa forskare utnämnd till kanske den mest viktiga av alla. Kanske att den till och med var helt avgörande för utgången. Hade de svenska ryttarna kommit igenom Sibbarps Skans, så hade kanske gränsen mellan Sverige och Danmark idag legat strax norr om Loshult.

Detaljer