Elevutställning

Under perioden 31 maj – 20 juni håller elever från årskurserna 6 och 7 på Parkskolan samt årskurs 7 från Hasslarödsskolan utställning i Fleurette-butiken i Osby. Elevernas skulpturer består av kartong och toarullar. Bildlärare och konstnär Marianne Andersson har fått låna lokalen av SBF Bostad de tre veckorna som utställningen pågår. Välkomna!

Detaljer

Östra Göinge – Osby Demensförening på utfärd

Den 25 maj var demensföreningen på utfärd och hade turligt nog vädergudarna med sig. Målet var Alnarps rehabiliteringsträdgård och dess användning. Verksamheten i dess nuvarande form i trädgården startade 2002 och bygger på landskapsarkitektur, miljöpsykologiska teorier och medicinska rehabiliteringsprinciper. När det exempelvis gäller människor med demenssjukdomar sker detta i samarbete med minneskliniken i Malmö som…

Detaljer