Dags för den tredje generationen

Christofer ”Poffe” Aronsson är uppfödd i en målarsläkt där både farfar och pappa vigt sitt yrkesliv till måleriet. Nu är det dags för honom själv att axla ansvaret som egen företagare.

–Tyvärr fick butiken läggas ner som en följd av att min pappa blev sjuk och ville trappa ner. Men måleriet lever kvar och ska utvecklas, menar Poffe. Pappa Kenneth Aronsson har drivit måleri och butik i 45 år. Så jag har fått bästa tänkbara utbildning.

Detaljer

Sporrakulla – en oas i Kullaskogen

Sporrakulla har en historia som spänner över många sekler. Den tidigast dokumentationen är från ”extra skattemantalslängd” i Helsingborgs län 1584 för ”Glimagger Sogen Leihönner Böre Mogensön i Spare Kulle”. Det betyder att gården fanns redan under Skånes danska tid. Hur länge man bott här innan den danska staten hittat någon som kunde betala skatt vet vi inte, men förmodligen hade det varit åtskilliga år. Det fanns uppenbarligen människor här långt tidigare, då det finns tre gravhögar från järnåldern, eller kanske till och med bronsåldern, till höger när man kommer in, strax bakom toalettbyggnaden.

Detaljer