Att tänka på i november

Sorkar, kaniner, möss, råttor och mullvadar ställer till mycket problem i trädgården och inomhus. Sorkar är vegetarianer och lever på växternas rötter och bark. Mullvadar lever på larver, maskar och andra insekter som finns i jorden. Mullvadar gör jordhögar och finns mest i gräsmattan. Sorkar håller mest till i rabatter och andra planteringar men utnyttjar mullvadarnas gångar för säkra transporter. Dessa djur och kaniner kan Du enklast och säkrast hålla borta med Revira.  Kaniner skyr även blodmjöl, som för dem luktar slaktplats.

Detaljer

När frun är borta

”Jaha, då e’ du gräsänkling nu! Jaja…”

Min fru är i Stockholm och omvärlden bombarderar mig med tarvligheter som kommentaren ovan. Visst ser den harmlös ut på papper men jag kan läsa in i tonfallet: ”Jaha, du stackars förtisexåriga man. Nu har du ingen fru hemma som ser till att saker och ting flyter på som vanligt. Hur i hela fridens namn ska Du klara dig utan Anna?”.

Jo, det ska jag berätta.

Detaljer

När tågen kom till byn

Det går knappast  att överskatta hur viktig utbyggnaden av järnvägen i slutet av 1880-talet var för Sveriges utveckling. Fram till denna tid fanns endast några få städer samt några marknadsplatser vid de större landsvägarnas knutpunkter. Nästan varje station längs spåren växte till nya samhällen, köpingar eller rent av städer med affärer, industrier och skolor. I nordöstra Skåne började allt på ett stormöte i Kristianstad den 13 oktober 1883.

Detaljer