Trollabadet i ny skrud

Nu är nästa steg i projektet Trollacenter är på väg att färdigställas. Glimåkra är tänkt att bli ett stort och imponerande frilufts- och rekreationsområde. Grunden ligger runt Trollarinken och konstgräsplanen, där många nya spännande möjligheter till aktiviteter ska färdigställas. Därifrån går också motionsslingor som då binds ihop med Trollabadet.