Berättarkväll om Älmhult som nöjespalats

Kulturföreningen Almas Berättarkvällar handlar om Älmhults historia, lokala händelser, ovanliga människor i vår bygd, vad och vilka som påverkat oss och vad som kanske kommer sen. Berättarkvällarna hålls utifrån bestämda teman som kunniga personer berättar kring och får åhörarna att minnas och dela med sig av sina berättelser. Berättelserna dokumenteras och tillställs kommunarkivet. Kafferast ingår.

Detaljer

Fler arrangemang kräver fler händer

Intresset och engagemanget för Broby Folkets Hus har gått upp och ner genom tiderna. Men sen fem år tillbaka så har föreningen arbetat med både renoveringar och med möjligheterna som huset innebär. Idag har föreningen ett fantastiskt hus, en bra ekonomi och ett ökat intresse för uthyrning. För att motsvara intresset så behöver föreningen nu fler händer som hjälper till.

Detaljer