Oäkta barn

Förr skilde man noga på äkta och oäkta barn men många barn som fötts utom äktenskap växte ändå upp i relativt bra omständigheter. Ibland gifte sig föräldrarna och övriga syskon föddes inom äktenskapet. I andra fall togs det födda barnet åtminstone om hand och fick viss ekonomisk hjälp.

Detaljer