Eneryda Volley högt rankade

Befolkningsmängden i Älmhults kommun bara ökar och ökar. Nu finns det över 17 000 personer boende i kommunen och fortsätter det så här lär 18 000 passeras innan årets slut. Att människor från när och fjärran flyttar hit, finns det naturligtvis många goda anledningar till. Möjligheten till jobb är förmodligen den viktigaste, men att det finns ett mycket rikt föreningsliv är säkert också av betydelse. Det finns otaliga klubbar och då inte minst inom sportens värld.

Detaljer