Älmhults kommun tog priset

Av 290 kommuner i landet så är Älmhult nummer ett inom tillväxt. Bättre än så är svårt att komma. Priset tilldelas Älmhults kommun som i jämförelse med alla andra, har visat fram en spets som ingen annan har kunnat matcha. Priset delas ut av Arena för Tillväxt, där Per Sandgren förklarar lite närmare om priset och varför Älmhult gjort sig förtjänt av utmärkelsen.

Detaljer