Intresset för att bevara gamla byggnader bara ökar

Deras jobb är att bevara och återställa byggnader till sitt ursprungsskick. Från minsta torp till kyrkor och slott. Folkes Bygg & Byggnadsvård i Hanaskog är ett mycket speciellt företag. I dag sysselsätter man 24 personer och uppdragen finns i Skåne och södra Småland.1972 startade Folke Carlsson firman. 45 år senare är det sönerna Albin och David samt svärsonen Jonas som driver företaget vidare.

Detaljer

Nu öppnar Lise-Lotte upp verksamhet på hemmaplan

Lise-Lotte Johansson arbetar som utbildare, verksamhetsutvecklare och certifierad coach i det egna företaget Lise-Lotte Lärprocesser AB. Nu breddas företagets verksamhet tack vare tillgången till egna lokaler i byn Vigenstorp mellan Osby och Älmhult. Hit kan både privatpersoner och arbetsgrupper komma för att fylla på med energi och ny kunskap samt ägna sig åt utveckling, reflektion…

Detaljer

Berättarkväll om Älmhult som nöjespalats

Kulturföreningen Almas Berättarkvällar handlar om Älmhults historia, lokala händelser, ovanliga människor i vår bygd, vad och vilka som påverkat oss och vad som kanske kommer sen. Berättarkvällarna hålls utifrån bestämda teman som kunniga personer berättar kring och får åhörarna att minnas och dela med sig av sina berättelser. Berättelserna dokumenteras och tillställs kommunarkivet. Kafferast ingår.

Detaljer