Sporrakulla – en oas i Kullaskogen

Sporrakulla har en historia som spänner över många sekler. Den tidigast dokumentationen är från ”extra skattemantalslängd” i Helsingborgs län 1584 för ”Glimagger Sogen Leihönner Böre Mogensön i Spare Kulle”. Det betyder att gården fanns redan under Skånes danska tid. Hur länge man bott här innan den danska staten hittat någon som kunde betala skatt vet vi inte, men förmodligen hade det varit åtskilliga år. Det fanns uppenbarligen människor här långt tidigare, då det finns tre gravhögar från järnåldern, eller kanske till och med bronsåldern, till höger när man kommer in, strax bakom toalettbyggnaden.

Detaljer